Секція №1 Theoretical & Clinical medicine
Секція №2 Акушерство та гінекологія
Секція №3 Акушерство та гінекологія
Секція №4 Анестезіологія та інтенсивна терапія
Секція №5 Біологічна та біоорганічна хімія
Секція №6 Внутрішня медицина
Секція №7 Внутрішня медицина
Секція №8 Внутрішня медицина
Секція №9 Внутрішня медицина
Секція №10 Гуманітарні аспекти медицини
Секція №11 Дитяча хірургія та неонатологія
Секція №12 Ендокринологія та імунологія
Секція №13 Інфекційні хвороби і дерматовенерологія
Секція №14 Клінічне медсестринство
Секція №15 Медична біологія
Секція №16 Медична генетика
Секція №17 Медицина і філологія
Секція №18 Морфологія
Секція №19 Неврологія, психіатрія та медична психологія
Секція №20 Онкологія та радіаційна медицина
Секція №21 Оториноларингологія
Секція №22 Патологія експериментальна
Секція №23 Патологічна анатомія
Секція №24 Педіатрія
Секція №25 Педіатрія
Секція №26 Профілактична медицина
Секція №27 Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Секція №28 Стоматологія
Секція №29 Травматологія та ортопедія
Секція №30 Фармакологія та фармація
Секція №31 Фармакогнозія та фармацевтична ботаніка
Секція №32 Фтизіатрія та пульмонологія
Секція №33 Хірургія та офтальмологія
Секція №34 Хірургія та урологія