В рамках BIMCO 2017 було проведено 25 клінічних майстер-класів українською та англійською мовами:

1. МАЙСТЕР-КЛАС З ХІРУРГІЇ

Проводили: проф. Гринчук Ф.В., доц. Андрієць В.В., доц. Бродовський С.П., доц. Гресько М.М.,ас. Гирла Я.В., ас. Москалюк В.І.
1. Напрацювання техніки зав’язування хірургічних вузлів ручними, аподактильними та лапароскопічними методами; використання сучасних зшиваючих апаратів; електрокоагуляція та біологічне зварювання на біологічному матеріалі.
2. Напрацювання техніки лапароскопічних маніпуляцій (на тренажері з використанням біологічних матеріалів і симуляторів).
3. Операція наживо з поясненнями етапів оперативного втручання.
4. Міні-лекція на тему «Покази до використання різного шовного матеріалу у сучасній хірургії».
Місце проведення: Обласна клінічна лікарня, центр малоінвазивної хірургії та гінекології, вул. Головна,137.

2. МАЙСТЕР-КЛАС З ОТОСКОПІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ

Проводили: проф. Левицька С.А., лікар-сурдолог Сайдаков Д.В.
1. Міні-лекція на тему «Фізіологія слуху. Методи визначення слухової функції. Отоскопія».
2. Практичний тренінг інструментального обстеження пацієнта з отологічною патологією (отоскопія, отомікроскопія, камертональне дослідження слуху, тональна порогова аудіометрія, тимпанометрія).
3. Оцінка стану слухової функції у пацієнта із нейро-сенсорною приглухуватістю, підбір слухового апарату (наживо).
Місце проведення: КМУ «Міська клінічна лікарня №2» – ЛОР-відділення для дорослих та дітей, вул. Південно-Кільцева,1а.

3. МАЙСТЕР-КЛАС З ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ

Проводили: доц. Антофійчук М.П., лікар Каланча А.В.
1. Визначення груп крові, загальний аналіз крові.
2. Вирішення ситуаційних задач з гематології.
3. Міні-лекція на тему «Вибрані питання клінічної трансфузіології».
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, відділення трансфузіології, вул. Фастівська,2.

4. МАЙСТЕР-КЛАС З ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

Проводили: доц. Воєвідка О.С., лікар Панчишин В.В.
1. Міні-лекція на тему «Сучасні погляди на ведення хворого з бронхообструктивним синдромом».
2. Спірографія, пікфлоуметрія.
3. Вирішення ситуаційних задач з пульмонології
Місце проведення: Поліклініка профоглядів, кабінет функційної діагностики №2, вул. Руська,279.

5. МАЙСТЕР-КЛАС З ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

Проводили: проф. Хухліна О.С., д.мед.н. Леслі Лобель (Ізраїль)
1. Міні-лекція на тему «Оцінка морфо-функціонального стану печінки у диференційній діагностики гепатитів».
2. Розбір клінічних ситуаційних задач з гепатології.
3. Оцінка біохімічних та імуноферментних, цитоморфологічних аналізів гепатологічних хворих.
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, відділення гастроентерології, вул. Фастівська,2.

6. МАЙСТЕР-КЛАС З ГЕМАТОЛОГІЇ

Проводили: доц. Шупер В.О.
1. Аналіз змін загального аналізу крові.
2. Вирішення ситуаційних задач з гематології.
3. Міні-лекція на тему «Анемічний синдром в клініці внутрішніх захворювань».
Місце проведення: ОГВВ, терапевтичне відділення, вул. Фастівська,20.

7. МАЙСТЕР-КЛАС З ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Проводили: доц. Ткач Є.П.
1. Міні-лекція на тему «Раціональна антибіотикотерапія при захворюваннях органів дихання».
2. Розбір клінічних ситуаційних задач.
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, терапевтичне відділення, вул. Фастівська,2.

8. МАЙСТЕР-КЛАС З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї

Проводили: проф. Кравченко О.В., доц. Бирчак І,В., доц. Ясніковська С.М.,
ас. Маринчина І.М., ас. Гошовська А.В.
1.Тренінг-консультування з питань планування сім’ї (пацієнт-лікар).
2. Перегляд відео «Введення ВМК», «Лапароскопічна стерилізація».
3. Практичний тренінг на фантомах по введенню та вилученню ВМК.
Місце проведення: МКМУ «Пологовий будинок №2», кафедра акушерства, гінекології та перинатології, вул. Рівненська,8.

9. МАЙСТЕР-КЛАС «СУЧАСНІ МЕТОДИ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ»

Проводили: доц. Рева В.Б., доц. Колотило О.Б.
1.Реконструктивно-пластичне оперативне лікування діабетичної стопи (операція наживо).
2. Міні-лекція на тему «Синдром діабетичної стопи».
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, обласний Центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету, вул. Фастівська,2.

10. МАЙСТЕР-КЛАС «ЗАСТОСУВАННЯ VAC-ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ГНІЙНИХ РАН»

Проводили: доц. Колотило О.Б., к.мед.н. Козловська І.М.
1.Техніка накладання VAC-дренуючих повязок (наживо).
2. VAC-асоційована пов’язка при лікуванні гнійно-некротичних ран (наживо).
3. Міні-лекція на тему «Застосування негативного тиску в лікуванні гнійних ран».
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, обласний Центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету, вул. Фастівська,2.

11. МАЙСТЕР-КЛАС «АУТОДЕРМОПЛАСТИКА ПРИ ЗАКРИТТІ ВЕЛИКИХ РАНОВИХ ПОВЕРХОНЬ»

Проводили: к.мед.н. Козловська І.М., доц. Колотило О.Б.
1. Аутодермопластика розщепленими шкірними лоскутами (операція наживо).
2. Перев’язка в ранньому післяопераційному періоді (наживо).
3. Міні-лекція на тему «Дермопластика: види, техніка виконання».
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, обласний Центр термічних уражень та дермопластики, вул. Фастівська,2.

12. МАЙСТЕР-КЛАС «ЕНДОСКОПІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ»

Проводили: проф. Шкварковський І.В., к.мед.н. Москалюк О.П.
1. Літоекстракція (операція наживо).
2. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (наживо).
3. Ендоскопічна папілосфінктеротомія (наживо).
4. Ендобіліарне стентування (наживо).
5. Міні-лекція на тему «Ендоскопічне лікування захворювань жовчовивідних шляхів».
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, обласний Центр ендоскопічної хірургії, вул. Фастівська,2.

13. МАЙСТЕР-КЛАС З ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

Проводили: проф. Сорокман Т.В., к.мед.н. Ризничук М.О.
1. Проведення перорального глюкозотолерантного тесту.
2. Методика вимірювання зросту за допомогою стадіометра.
3. Міні-лекція на тему «Сучасні методи діагностики в дитячій ендокринології».
Місце проведення: Обласна дитяча клінічна лікарня, кафедра педіатрії та медичної генетики, Проспект Незалежності,98.

14. МАЙСТЕР–КЛАС З МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Проводили: доц. Підвисоцька Н.І., доц. Ластівка І.В., проф. В.Вертелецький (США).
1. Міні-лекція на тему «Сучасні методи діагностики в медичній генетиці».
2. Тренінг з проведення оцінки фенотипу пробанда (опис стигм дизембріогенезу).
3. Аналіз клінічного випадку (два випадки синдрому Сотоса в одній сім’ї).
Місце проведення: Обласна дитяча клінічна лікарня, кафедра педіатрії та медичної генетики, Проспект Незалежності,98.

15. МАЙСТЕР-КЛАС «ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ТА РОЗШИФРУВАННЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ У ДІТЕЙ»

Проводили: доц. Швигар Л.В., к.мед.н. Андрійчук Д.Р.
1. Міні-лекція на тему «Порушення ритму і провідності серця у дітей».
2. Особливості реєстрації електрокардіограми у дітей різного віку.
3. Особливості розшифрування електрокардіограми у дітей різного віку.
4. Міні-лекція на тему «Невідкладна допомога при порушеннях ритму і провідності серця у дітей».
Місце проведення: Обласна дитяча клінічна лікарня, кафедра педіатрії та медичної генетики, Проспект Незалежності,98.

16. МАЙСТЕР-КЛАС З ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Проводили: проф. Боднар О.Б., проф. Боднар Б.М., д.мед.н. Сокольник С.О.,
ас. Унгурян А.М., ас. Ватаманеску Л.І., лікар Хащук В.С.
1. Техніка накладання кишкових швів, навички створення міжкишкових анастомозів (тренінг на біологічному матеріалі).
2. Напрацювання техніки завʼязування лапароскопічних хірургічних вузлів (на тренажері).
3. Міні-лекція на тему «Хірургічне лікування хвороби Пайра у дітей».
4. Перегляд відео «Операція з приводу хвороби Пайра».
Місце проведення: КМУ «МДКЛ – Міська дитяча клінічна лікарня», кафедра дитячої хірургії та отоларингології, вул. Буковинська,4.

17. МАЙСТЕР – КЛАС З ПРИКЛАДНОЇ КІНЕЗІОЛОГІЇ

Проводили: доц. Циркот І.М., доц. Ковальчук П.Є.
1. Введення в прикладну кінезіологію.
2. Основи мануального м’язового тестування.
3. Відпрацювання практичної навички мануального м’язового тестування.
Місце проведення: кафедра медицини катастроф та військової медицини, вул. О.Гузар,2.

18. МАЙСТЕР-КЛАС З ТРАВМАТОЛОГІЇ

Проводили: доц. Ковальчук П.Є., доц. Гасько М.В.
1. Особливості вогнепальних пошкодженнь опорно – рухового апарату в сучасних умовах.
2. Покази та протипокази до лікування апаратами зовнішньої фіксації.
3. Відпрацювання практичної навички накладання стержневого апарату при відкритих та вогнепальних переломах (на муляжі).
Місце проведення: ЛШМД-Університетська клініка, кафедра травматології та ортопедії, вул.Фастівська,2.

19. ТРЕНІНГ «ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА АСЕРТИВНІСТЬ ЯК РИСИ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ»

Проводили: к.псих.н. Любіна Л.А.
1. Підвищення компетентності щодо управління емоціями.
2. Розвиток навичок розуміння емоційних посилань інших людей.
3. Формування навичок асертивної (впевненої) поведінки.
Місце проведення: кафедра психології та філософії, вул. Героїв Майдану,3.

20. МАЙСТЕР КЛАС З ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

Проводили: проф. Пенішкевич Я.І., ас. Александровська Л.М.
1. Сучасна діагностика первинної відкритокутової глаукоми (наживо).
2. Міні-лекція на тему «Патогенетичне обґрунтування лікування первинної відкритокутової глаукоми».
Місце проведення: КМУ «Міська клінічна лікарня №2», кафедра офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського, вул. Південно-Кільцева,1а.

21. МАЙСТЕР КЛАС З ХІРУРГІЧНОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

Проводили: доц. Карлійчук М.А., к.мед.н. Пінчук С.В.
1. Лазерна хірургія судинної патології очного дна (наживо).
2. Факоемульсифікація катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи (наживо).
Місце проведення: Центр сучасної офтальмології «Ваш зір», вул. Гагаріна,21.

22. МАЙСТЕР-КЛАС З АЛЕРГОЛОГІЇ

Проводили: доц. Каспрук Н.М.
1. Міні-лекція на тему «Медикаментозна алергія».
2. Розбір клінічних випадків.
Місце проведення: Обласна клінічна лікарня, кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, вул. Головна,137.

23. МАЙСТЕР-КЛАС З ЕНДОУРОЛОГІЇ ТА ЛІТОТРИПСІЇ

Проводили: проф. Федорук О.С., к.мед.н. Степанченко М.С.
1. Контактна лазерна уретеролітотрипсія (операція наживо).
2. Трансуретральна резекція простати (операція наживо).
3. Міні-лекція на тему «Місце ТУР у лікуванні раку простати».
Місце проведення: Обласний центр ендоурології та літотрипсії, ЛШМД – Університетська клініка, вул. Фастівська,2.

24. МАЙСТЕР-КЛАС З АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ

Проводили: доц. Кокалко М.М., ас. Андрущак А.В.
1. Регіональні методи знеболення (спинномозкова, епідуральна анестезія).
2. Система BLS (basis life support, на манекені типу САВ реанімація).
3. Міні-лекція на тему «Провідникові методи знеболення».
Місце проведення: ОКЛ, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, вул. Головна,137.

25. МАЙСТЕР-КЛАС З ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Проводили: проф. Бєліков О.Б, д.мед.н. Левандовський Р.А.
1. Лекція «Еволюція абатмента в стоматологічній імплантації. Ускладнення, пов’язані з типами абатментів».
2. Демонстрація ускладнень при імплантологічному лікуванні (презентація).
Місце проведення: НЛЦ « Університетська клініка», лекційна аудиторія, вул. М.Вовчка, 2.