Авторами та співавторами робіт (учасниками конгресу) можуть бути студенти та молоді учені віком до 35 років (включно).
Для участі у конгресі необхідно до 31 січня 2018 року пройти онлайн-реєстрацію на сайті http://registration.bim.co.ua.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

  • роботи, направлені для участі у конгресі, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
  • один автор може бути заявлений не більше, ніж у трьох тезах;
  • обсяг матеріалів для друку від 2000 до 2500 знаків, включаючи пробіли;
  • у тексті тез слід відображати актуальність, мету, матеріал та методи, результати дослідження, висновки;
  • назви фармацевтичних фірм, апаратуру, реактиви наводяться в оригінальній транскрипції; результати вимірювань – в одиницях Міжнародної системи (СІ);
  • усі скорочення (окрім загальноприйнятих) слід розшифровувати при першому вживанні;
  • тези не повинні містити таблиці, графіки, ілюстрації.
 
 
 
 
Увага!

Структура тез

Клінічний випадок

Назва: повинна коротко передати основний зміст роботи
Особливість: специфіка клінічного випадку, яка викликала необхідність його детального аналізу
Опис випадку: короткий синопсис клінічного випадку
Обговорення: детальніший опис особливостей випадку та його лікування
Висновки: повинні відображати значення клінічного випадку для медицини та/або напрямки вирішення даної проблеми

Наукове дослідження

Назва: повинна коротко передати основний зміст роботи
Актуальність: повинна висвітлювати необхідність і перспективність даної роботи
Матеріали і методи: перелік джерел та методів, що використовувалися при написанні роботи
Результати дослідження: особливості проведення наукового дослідження, його деталі та наслідки
Висновки: підсумки дослідження та значення даної роботи для медицини.

Огляд літератури

Назва: повинна коротко передати основний зміст роботи
Актуальність: повинна висвітлювати необхідність і перспективність даної роботи
Мета: повинна відображати цілі, які встановив перед собою науковець при написанні роботи
Обговорення: детальний опис особливостей наукової роботи
Висновки: відображають значення даної роботи для медицини.