Наукові напрями BIMCO-2017

➢ Акушерство та гінекологія
➢ Анестезіологія та інтенсивна терапія
➢ Біологічна та біоорганічна хімія
➢ Біофізика
➢ Гастроентерологія
➢ Гематологія
➢ Гігієна та екологія
➢ Дерматологія та венерологія
➢ Дієтологія
➢ Дитяча хірургія
➢ Ендокринологія
➢ Загальна і медична психологія та педагогіка
➢ Загальна та неорганічна хімія
➢ Імунологія та алергологія
➢ Інфекційні хвороби
➢ Інформаційні технології в медицині
➢ Кардіологія і ревматологія
➢ Клінічне медсестринство
➢ Медична біологія
➢ Медична генетика
➢ Медицина та філологія
➢ Мікробіологія та вірусологія
➢ Морфологія
➢ Неврологія
➢ Неонатологія та неонатальна хірургія
➢ Онкологія
➢ Оториноларингологія
➢ Офтальмологія
➢ Патологічна анатомія
➢ Патологія експериментальна
➢ Педіатрія
➢ Психіатрія і наркологія
➢ Пульмонологія і фтизіатрія
➢ Радіаційна медицина
➢ Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
➢ Соціологічні та гуманітарні науки
➢ Спортивна медицина
➢ Стоматологія
➢ Судова медицина та медичне право
➢ Травматологія і ортопедія
➢ Урологія і нефрологія
➢ Фармакологія
➢ Фармація
➢ Хірургія