1Щорічно Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» виступає організатором перспективного наукового форуму, який об’єднує молодих вчених – однодумців з України та інших країн. Постійно зростає кількість учасників нашого форуму – це свідчить про те, що молоді, наполегливі, активні вчені об’єднані спільною метою – поділитися своїми науковими та творчими досягненнями, задумами, а також прагнути до нових звершень в медичній та фармацевтичній галузях медицини для збереження та зростання авторитету лікарів і провізорів в суспільстві.
Науковий форум організовують Студентське наукове товариство та Рада молодих учених Буковинського державного медичного університету за підтримки ректора, професора Тараса Миколайовича Бойчука та наукового відділу університету під керівництвом професора Олександра Івановича Іващука.
Традиційна підсумкова наукова студентська конференція пройшла довгий шлях від звичайного щорічного форуму молодих учених університету спочатку до всеукраїнської студентської конференції з міжнародною участю, а згодом (з 2004 року) – до конференції міжнародного рівня. У 2009 році конференція вперше включена до реєстру наукових з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, затвердженого МОЗ і НАМН України.
З часом розширилися не тільки географія конференції, яка налічувала на той час сім країн, але і її тематика: з медичної конференція переросла у медико-фармацевтичну. Проведення заходу традиційно передбачало роботу 18-ти секційних засідань теоретичного та клінічного спрямувань, на яких заслуховувалися результати досліджень молодих науковців, розглядалися актуальні проблеми сучасної медицини.
Упродовж 2012 – 2013 років Студентське наукове товариство БДМУ організовує щорічну Міжнародну медико-фармацевтичну конференцію студентів і молодих вчених у відповідності до світових тенденцій (з електронною реєстрацією учасників на окремій веб-сторінці конференції, виконаній у декількох мовах). А з 2014 року науковий форум вже на щабель вищий – Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених, який тепер у світі знають як BIMCO – BukovinianInternationalMedicalCongress (Буковинський міжнародний медичний конгрес).
У результаті постійного зростання іміджу Університету та інноваційних організаційних заходів, у 2016 році в роботі ІІІ Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», BIMCO 2016 взяли участь 1670 учасників, у тому числі понад 300 науковців з Данії, Чехії, Польщі, Сербії, Болгарії, Йорданії, Ірану, Непалу, Нігерії, Гани, Бразилії, Румунії, Молдови, Грузії, Узбекистану.
На сьогодні BIMCO є наймасштабнішим з медичних форумів молодих науковців в Україні, його невпинно зростаюча популярність є свідченням європейського рівня проведення наукових заходів. Розширилася і тематика конгресу: сьогодні проведення заходу передбачає роботу понад 35-ти секцій теоретичного та клінічного спрямувань, проведення близько 20 клінічних майстер – класів та лекцій відомих вчених з актуальних питань медицини і фармації. Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених «Хист» у 2016 році зібрав 1170 тез наукових матеріалів учасників конгресу.