В рамках BIMCO 2018 буде проведено 37 клінічних майстер-класів українською та англійською мовами:

1. МАЙСТЕР-КЛАС «АЗИ ТРАВМАТОЛОГІЇ»
Проводять: професор Зульфіквар Мірза (Великобританія), професор Боднар О.Б., клін.орд. Рибарчук А.В.
1. Міні-лекція «Принципи первинного та вторинного огляду хворого».
2. Воркшоп з іммобілізації шийного відділу хребта.
3. Техніка внутрішньокісткових ін’єкцій.
Місце проведення: Міська дитяча клінічна лікарня, кафедра дитячої хірургії та отоларингології, вул. Буковинська, 4.

2. МАЙСТЕР-КЛАС З ЕКГ-ДІАГНОСТИКИ
Проводять: професор Тащук В.К., доцент Іванчук П.Р.
1. Міні-лекція «ЕКГ – якісно і кількісно (дигіталізація). Помилки ЕКГ-діагностики при гострому коронарному синдромі».
2. Воркшоп з ЕКГ-діагностики наживо (професор В.К.Тащук).
3. Міні-лекція «Моніторування за Холтером покази до проведення та інтерпретація отриманих результатів».
4. Воркшоп з проведення та розшифровки результатів моніторування ЕКГ за Холтером (доцент П.Р.Іванчук).
Місце проведення: Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер, вул. Героїв Майдану, 230.

3. МАЙСТЕР-КЛАС «МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПРИ ІНФАРКТІ МІОКАРДА»
Проводить професор Полянська О.С.
1. Міні-лекція «Реабілітація хворих на інфаркт міокарда».
2. Воркшоп з інтерпретації ЕКГ та результатів коронарографії. Демонстрація хворих.
Місце проведення: Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер, вул. Героїв Майдану, 230.

4. МАЙСТЕР-КЛАС ІЗ СТРАТИФІКАЦІЇ РИЗИКУ КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ
Проводить доцент Чурсіна Т.Я.
1. Сучасні методики та системи оцінки кардіоваскулярного ризику на популяційному та індивідуальному рівнях. Складання програми ведення пацієнта.
2. Відпрацювання технології використання шкали SCORE, шкали стратифікації ризику у людей з артеріальною гіпертензією.
3. Міні-лекція «Відродження профілактичного спрямування надання медичної допомоги – нагальна потреба сьогодення».
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, вул. Фастівська, 2.

5. МАЙСТЕР-КЛАС ЗІ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проводять: доцент Олар О.І., доцент Іванчук М.А.
1. Міні-лекція «Формулювання висновків наукових досліджень на основі результатів статистичного аналізу клінічних даних».
2. Приклад статистичного аналізу клінічних даних (наживо).
Місце проведення: кафедра біологічної фізики та медичної інформатики, вул. Целана, 9.

6. МАЙСТЕР-КЛАС З ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА З ХОЗЛ ПРИ КОМОРБІДНОСТІ
Проводять: професор Тодоріко Л.Д., асистент Сем’янів І.О.
1. Демонстрація проблеми «ХОЗЛ та коморбідність».
2. Сучасні методи діагностики захворювань бронхолегеневої системи.
3. Сучасні методи інгаляційної доставки лікарських препаратів при захворюваннях органів дихання (наживо).
4. Міні-лекція «Профілактика респіраторних захворювань».
Місце проведення: кафедра фтизіатрії та пульмонології, вул. І.Богуна, 18.

7. МАЙСТЕР-КЛАС З ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ
Проводить доцент Воєвідка О.С.
1. Міні-лекція «Клініко-лабораторні синдроми при дифузних захворюваннях печінки».
2. Оцінка біохімічних та імуноферментних, цитоморфологічних аналізів хворих із дифузними захворюваннями печінки.
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, відділення гастроентерології, вул. Фастівська, 2.

8. МАЙСТЕР-КЛАС З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГЕМАТОЛОГІЇ
Проводить доцент Шупер В.О.
1. Міні-лекція «Терапевтичні «маски» гематологічної патології».
2. Вирішення ситуаційних задач, розбір клінічних випадків.
3. Творчий конкурс.
Місце проведення: Обласний Госпіталь ветеранів війни, навчальна кімната № 3, вул. Фастівська, 20.

9. МАЙСТЕР-КЛАС З МЕТОДІВ НИРКОВО-ЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ
Проводять: доцент Гараздюк І.В., доцент Гараздюк О.І.
1. Сеанс програмного гемодіалізу (наживо).
2. Демонстрація та клінічний розбір хворого з трансплантованою ниркою.
3. Міні-лекція «Сучасні методи нирково-замісної терапії».
Місце проведення: Чернівецька обласна клінічна лікарня, відділення хронічного гемодіалізу, вул. Головна, 137.

10. МАЙСТЕР-КЛАС «АЛГОЛОГІЯ У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ»
Проводить доцент Каньовська Л.В.
1. Міні лекція «Сучасні підходи до лікування больового синдрому в роботі лікаря загальної практики».
2. Визначення больового синдрому у дорослих із застосуванням шкал об’єктивізації болю.
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, вул. Фастівська, 2.

11. МАЙСТЕР-КЛАС З ФАРМАКОТЕРАПІЇ
Проводить доцент Ткач Є.П.
1. Міні-лекція «Протимікробна терапія в реальній клінічній практиці. Локальний моніторинг чутливості основних респіраторних патогенів та профілактика антибіотикорезистенності».
2. Розбір клінічних випадків.
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, терапевтичне відділення, вул. Фастівська, 2.

12. МАЙСТЕР-КЛАС З ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ
Проводять: професор Денисенко О.І., доцент Перепічка М.П.
1. Міні-лекція «Сифілітична інфекція. Особливості сучасного перебігу».
2. Тренінг із забору матеріалу для мікроскопічного дослідження в темному полі збудника сифілісу (наживо).
3. Вирішення клінічних фотоілюстрованих задач з дерматовенерології.
Місце проведення: кафедра дерматовенерології, вул. Лермонтова, 11.

13. МАЙСТЕР-КЛАС З ОТОСКОПІЇ
Проводить професор Левицька С.А.
1. Міні-лекція «Клінічна анатомія зовнішнього і середнього вуха. Отоскопія».
2. Тренінг інструментального обстеження пацієнта (отоскопія та отомікроскопія).
3. Аналіз даних отомікроскопії при захворюваннях зовнішнього і середнього вуха.
Місце проведення: Міська клінічна лікарня №2, ЛОР-відділення для дорослих та дітей, вул. Південно-Кільцева, 1а.

14. МАЙСТЕР-КЛАС З АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ
Проводять: професор Коновчук В.М., доцент Ковтун А.І., ас. Кушнір С.В., ас. Андрущак А.В.
1. Анестезіологічне забезпечення в ургентній та плановій хірургії (наживо).
2. Серцево-легенева реанімація при критичних станах (на манекені типу САВ-реанімація).
Місце проведення: Обласна клінічна лікарня, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, вул. Головна, 137.

15. МАЙСТЕР-КЛАС З ХІРУРГІЇ
Проводять: професор Полянський І.Ю., професор Гринчук Ф.В., доцент Андрієць В.В., доцент Гресько М.М., асистент Гирла Я.В., асистент Москалюк В.І.
1. Техніка зав’язування хірургічних вузлів ручними, аподактильними та лапароскопічними методами.
2. Техніка лапароскопічних маніпуляцій (на тренажері з використанням біоматеріалів).
3. Операція наживо з поясненнями етапів оперативного втручання.
4. Міні-лекція «Покази до використання різного шовного матеріалу у сучасній хірургії».
Місце проведення: Обласна клінічна лікарня, Центр малоінвазивної хірургії та гінекології, вул. Головна, 137.

16. МАЙСТЕР-КЛАС З ЕНДОУРОЛОГІЇ ТА ЛІТОТРИПСІЇ
Проводять: професор Федорук О.С., к.мед.н. Степанченко М.С.
1. Контактна лазерна уретеролітотрипсія (наживо).
2. Трансуретральна резекція простати великого об’єму (наживо).
3. Міні-лекція «Симптоми нижніх сечових шляхів: діагностика та лікування».
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, Центр ендоурології та літотрипсії, вул. Фастівська, 2.

17. МАЙСТЕР-КЛАС «ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ»
Проводять: доцент Рева В.Б., доцент Русак О.Б.
1. Оперативне лікування пацієнтів із синдромом діабетичної стопи (наживо).
2. Міні-лекція «Синдром діабетичної стопи».
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, Центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету, вул. Фастівська, 2.

18. МАЙСТЕР-КЛАС «VAC-АСОЦІЙОВАНІ ПОВ?ЯЗКИ ПРИ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ РАН»
Проводять: доцент Колотило О.Б., к.мед.н. Кулачек Я.В.
1.Техніка накладання VAC-дренуючих пов’язок (наживо).
2. VAC-асоційована пов’язка при лікуванні хронічних ран (наживо).
3. Міні-лекція «Застосування негативного тиску в лікуванні хронічних ран».
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, Центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету, вул. Фастівська, 2.

19. МАЙСТЕР-КЛАС «СУЧАСНІ СПОСОБИ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ РОЗЩЕПЛЕНИМИ ШКІРНИМИ ЛОСКУТАМИ»
Проводять: професор Іфтодій А.Г., к.мед.н. Козловська І.М.
1. Аутодермопластика розщепленими шкірними лоскутами (наживо).
2. Перев’язки в ранньому післяопераційному періоді (наживо).
3. Міні-лекція «Дермопластика: види, техніка виконання».
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, Центр термічних уражень та дермопластики, вул. Фастівська, 2.

20. МАЙСТЕР-КЛАС «ЕНДОСКОПІЧНІ СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЖОВТЯНИЦІ»
Проводять: професор Шкварковський І.В., к.мед.н. Москалюк О.П.
1. Літоекстракція (наживо).
2. Ендоскопічна ретроградна холангіо-панкреатографія (наживо).
3. Ендоскопічна папілосфінктеротомія (наживо).
4. Ендобіліарне стентування (наживо).
5. Міні-лекція «Ендоскопічне лікування захворювань жовчовивідних шляхів».
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, Центр ендоскопічної хірургії, вул. Фастівська, 2.

21. МАЙСТЕР–КЛАС «ОСНОВИ ОСТЕОСИНТЕЗУ ПЕРЕЛОМІВ ПОЛІМЕРНИМИ БІОДЕГРАДУЮЧИМИ ФІКСАТОРАМИ»
Проводять: доцент Дудко О.Г., доцент Ковальчук П.Є.
1. Міні-лекція «Види сучасних біодеградуючих матеріалів та фіксаторів».
2. Показання до оперативного лікування біодеградуючими фіксаторами, особливості оперативної техніки та післяопераційного ведення хворих.
3. Тренінг з остеосинтезу внутрішньо- і білясуглобових переломів різними видами біодеградуючих фіксаторів (на штучних кістках).
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, кафедра травматології та ортопедії, вул. Фастівська, 2.

22. МАЙСТЕР-КЛАС З ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
Проводять: професор Боднар О.Б., професор Боднар Б.М., д.мед.н. Сокольник С.О., ас. Унгурян А.М., ас. Ватаманеску Л.І.
1. Техніка накладання кишкових швів, навички створення міжкишкових анастомозів, техніка накладання печінкових швів (тренінг на біоматеріалі).
2. Техніка зав?язування лапароскопічних хірургічних вузлів (на тренажері).
3. Міні-лекція «Пізня спайкова кишкова непрохідність у дітей».
4. Відео «Операція з приводу спайкової кишкової непрохідності у дітей».
Місце проведення: Міська дитяча клінічна лікарня, кафедра дитячої хірургії та отоларингології, вул. Буковинська, 4.

23. МАЙСТЕР-КЛАС «СУЧАСНІ ВНУТРІШНЬОМАТКОВІ КОНТРАЦЕПТИВИ: ТЕХНІКА ВВЕДЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ»
Проводять: професор Кравченко О.В., к.мед.н. Гошовська А.В.
1. Відео «Введення та вилучення ВМС».
2. Тренінг на фантомах з введення та вилучення ВМС.
Місце проведення: Міський пологовий будинок №2, вул. Рівненська, 8.

24. МАЙСТЕР-КЛАС «ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛІЗАЦІЯ ЖІНОК»
Проводять: доцент Бирчак І.В., к.мед.н. Маринчина І.М.
1. Міні-лекція «Добровільна хірургічна стерилізація жінок».
2. Тренінг на фантомі «Міні-лапаротомія, хірургічна стерилізація жінок».
Місце проведення: Міський пологовий будинок №2, вул. Рівненська, 8.

25. МАЙСТЕР-КЛАС З ХІРУРГІЧНОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
Проводить доцент Карлійчук М.А., к.мед.н. Пінчук С.В.
1. Лазерна хірургія та інтравітреальна фармакотерапія судинної патології очного дна (наживо).
2. Факоемульсифікація катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи (наживо).
Місце проведення: Центр сучасної офтальмології «Ваш зір», вул. Гагаріна, 21б.

26. МАЙСТЕР-КЛАС З ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
Проводить доцент Сикирицька Т.Б.
1. Сучасна рефракційна терапія при аметропіях (ортокератологія, контактна корекція, апаратне лікуавання).
2. Міні-лекція «Стабілізація зорових функцій нехірургічним методом при аметропіях різного генезу».
Місце проведення: Оптика «Люксор» – лікувальне відділення, пл. Соборна, 1.

27. МАЙСТЕР-КЛАС «ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ МЕЗОСТРУКТУРИ НА ОКІСТЯ ПРИІМПЛАНТАТНОЇ ЗОНИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТРАКОРОНАРНОГО ТЕСТУ»
Проводить доцент Касіянчук М.В.
1. Презентація способів застосування інтракоронарного тесту.
2. Практичне застосування інтракоронарного тесту на спеціалізованому обладнанні.
3. Міні-лекція «Збереження біогенного потенціалу при протезуванні на імплантатах».
Місце проведення: НЛЦ «Університетська клініка», вул. М.Вовчка, 2.

28. МАЙСТЕР-КЛАС З НЕОНАТОЛОГІЇ: РЕАНІМАЦІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ
Проводять: професор Годованець Ю.Д., к.мед.н. Бабінцева А.Г., лікар-неонатолог Агафонова Л.В.
1. Міні-лекція «Первинна реанімація та післяреанімаційна допомога новонародженим».
2. Симуляційний семінар-тренінг з первинної реанімації новонароджених.
Місце проведення: Міський пологовий будинок №2, вул. Рівненська, 8.

29. МАЙСТЕР-КЛАС «МЕТОДИКА ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УНИКНЕННЮ ЛІКАРСЬКИХ ПОМИЛОК В ПЕДІАТРІЇ»
Проводять: доцент Білоус Т.М., ас. Білик Г.А.
1. Міні-лекція «Що таке PBL? Кейси щодо уникнення лікарських помилок».
2. Тренінг з використанням віртуального пацієнта (за безпосередньої участі слухачів).
Місце проведення: ЛШМД – Університетська клініка, PBL-кімнати, вул. Фастівська, 2.

30. МАЙСТЕР-КЛАС З ДИТЯЧОЇ АЛЕРГОЛОГІЇ
Проводять: доцент Тарнавська С.І., доцент Сажин С.І., ас. Шахова О.О.
1. Міні-лекція «Сучасні методи дослідження в дитячій алергології».
2. Тренінг з прік-тестування з побутовими та аероалергенами.
3. Тренінг зі спірометрії у дітей.
Місце проведення: Обласна дитяча клінічна лікарня, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, вул. Руська, 207а.

31. МАЙСТЕР-КЛАС «ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ТА НЕВІДКЛАДНА ТЕРАПІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ»
Проводять: професор Іванова Л.А., доцент Гарас М.Н.
1. Міні-лекція «Проблемні питання ведення тяжкої дитини в педіатричній практиці».
2. Етіологічна діагностика інфекційних захворювань за допомогою експрес-тестів.
3. Тренінг: невідкладна допомога дітям з ексикозом.
Місце проведення: Обласна дитяча клінічна лікарня, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, вул. Руська, 207а.

32. МАЙСТЕР-КЛАС «ОСОБЛИВОСТІ РЕАНІМАЦІЇ У ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ»
Проводять: доцент Колюбакіна Л.В., доцент Богуцька Н.К., доцент Хільчевська В.С.
1. Відео-лекція «Особливості базисної реанімації у дітей залежно від віку».
2. Тренінг на муляжах «Етапність та особливості реанімаційних заходів у новонароджених».
3. Тренінг на муляжах «Особливості реанімаційних заходів у дітей різного віку поза періодом новонародженості».
Місце проведення: Обласна дитяча клінічна лікарня, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, вул. Руська, 207а.

33. МАЙСТЕР-КЛАС «МУЛЬТИФАКТОРНА ПАТОЛОГІЯ В ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ»
Проводять: професор Сорокман Т.В., к.мед.н. Ризничук М.О.
1. Діагностична програма виявлення цукрового діабету ІІ типу у дітей.
2. Діагностика адреногенітального синдрому.
3. Оцінка результатів стимуляційних тестів при соматротропній недостатності.
4. Міні-лекція «Диференційна діагностика RAS-патій у дітей».
Місце проведення: Обласна дитяча клінічна лікарня, кафедра педіатрії та медичної генетики, пр. Незалежності, 98.

34. МАЙСТЕР–КЛАС «МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПРИ СПАДКОВИХ ПАТОЛОГІЯХ»
Проводять: доцент Ластівка І.В., к.мед.н. Андрійчук Д.Р.
1. Міні-лекція «Дисморфологія на практиці».
2. Розрахунок ризиків для сибсів при моногенній патології.
3. Медико-генетичне консультування на прикладі синдрому Прадера- Віллі.
Місце проведення: Обласна дитяча клінічна лікарня, кафедра педіатрії та медичної генетики, пр. Незалежності, 98.

35. МАЙСТЕР-КЛАС «ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП»
Проводять: доцент Швигар Л.В., к.мед.н. Хлуновська Л.Ю.
1. Міні-лекція «Порушення ритму і провідності серця у дітей. Невідкладна допомога».
2. Тренінг: особливості реєстрації та розшифруваня електрокардіограми у дітей різного віку.
Місце проведення: Обласна дитяча клінічна лікарня, кафедра педіатрії та медичної генетики, пр. Незалежності, 98.

36. МАЙСТЕР-КЛАС «ВОГНЕПАЛЬНІ ПОРАНЕННЯ: ОСНОВИ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ»
Проводять: доцент Ковальчук П.Є., доцент Гасько М.В., доцент Бірюк І.Г.
1. Міні-лекція «Особливості вогнепальних пошкоджень в сучасних умовах».
2. Основи надання невідкладної допомоги при бойових пошкодженнях.
3. Тренінг з накладання стержневого апарату при відкритих та вогнепальних переломах (на муляжі).
Місце проведення: ЛШМД-Університетська клініка, кафедра травматології та ортопедії, вул. Фастівська, 2.

37. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ (09.00 – 15.00)
Проводять: доцент Поліщук О.Ю., психолог Пендерецька О.М., к.психол.н. Любіна Л.А., к.психол.н. Осипенко В.А.
1. Круглий стіл «Досвід роботи медико-психологічного центру Буковинського державного медичного університету» (доцент Поліщук О.Ю.).
2. Тренінг професійного зростання «Точки опори в професії лікаря»: арт-терапевтичі техніки, стратегії самомотивації, способи ефективного управління стресом; міні-лекція «Ресурсність» та «дифіцитарність» в професійному та особистісному просторі» (к.психол.н. Любіна Л.А.).
3. Психологічний воркшоп «Новий пацієнт…?!»: психологічна гра–драматизація «Мандрівка територією невизначеності»; міні-лекція «Толерантність до невизначеності в медичній професії» (к.психол.н. Осипенко В.А.).
4. Комунікативний тренінг «Let’s talk…»: навички ефективної комунікації в міжособистісній та професійній взаємодії; міні-лекція «Чинники ефективної професійної комунікації» (психолог Пендерецька О.М.).
5. Психологічний воркшоп «Хвороба як симптом сім’ї (з точки зору системної сімейної психотерапії)»; міні-лекція «Особливості психосоматичної сім’ї» (к.психол.н. Любіна Л.А.).
6. Перфоманс playback–театру «Луна».
Місце проведення: Медико-психологічний центр, кафедра психології та філософії, вул. Героїв Майдану, 3.